Velkommen til oss!

Godt regnskap er et firma som utfører et mangfold av kontor- og regnskapstjenester. Vi har bred erfaring fra flere ulike bransjer, og er lokalisert i Indre Arna. Gjennom godt samarbeid og gjensidig tillit ønsker vi å nå vårt mål - fornøyde kunder!

Utfordringer i hverdagen...

Mye av tiden i små og mellomstore foretak går med til administrative oppgaver og generelt "papirarbeid". I en tid der krav til rapportering innnen strenge rammer må overholdes kan det være en utfordring å være ajour. Dette kan gå ut over både kjernevirksomheten og ikke minst den tiden da man egentlig ikke skal være på jobb.

For å være til best mulig hjelp for dere kan vi tilby bistand innad i bedriften, bistå som en ekstern samarbeidspart eller med ulike former for mellomløsninger.

Ta kontakt med oss, så finner vi en god løsning som passer din hverdag !