Hva vi kan gjøre for deg..

Kontakt oss

Etablering av selskap

Vi er behjelpelige med alt formelt papirarbeid ved etablering av selskaps- og næringsvirksomhet. Blant annet registering i Brønnøysundregistrene, stiftelsesdokumenter, vedtekter etc.

Regnskapsrapportering

Periodevis registrering av bilag med tilhørende rapporter, innsending av merverdiavgiftsoppgave til skatteetaten.

Lønn

Lønnskjøring med utsendelse av lønnsslipper, pliktig rapportering til det offentlige; a - melding, sykepengerefusjoner etc.

Fakturering

Fakturering, betalingsoppfølging og purring med renteberegning.

Budsjettering

Vi bistår i utarbeidelse av budsjett.

Årsregnskap og skattemelding 

Avslutning av regnskaper, utarbeidelse av ligningspapirer, skattemelding med skatteberegning og bistand med årsberetning.

Andre tjenester

Rådgivning, styremøter og generalforsamling med protokollføring og andre administrative oppgaver.