Hva vi kan gjøre for deg..

Kontakt oss

Etablering av selskap

Vi er behjelpelige med alt formelt papirarbeid ved etablering av selskaps- og næringsvirksomhet. Blant annet registering i Brønnøysundregistrene, stiftelsesdokumenter, vedtekter etc.

Regnskapsrapportering

Periodevis registrering av bilag med tilhørende rapporter, innsending av merverdiavgiftsoppgave til skatteetaten.

Lønn

Lønnskjøring med utsendelse av lønnsslipper, pliktig rapportering til det offentlige; a - melding, sykepengerefusjoner etc.

Fakturering

Fakturering, betalingsoppfølging og purring med renteberegning.

Budsjettering

Vi bistår i utarbeidelse av budsjett.

Årsregnskap og skattemelding 

Årsavslutning av regnskap, skattemelding med skatteberegning og bistand med årsberetning.

Andre tjenester

Rådgivning, styremøter og generalforsamling med protokollføring og andre administrative oppgaver.