Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner:


Rannveig Hjellvik

Telefon: 56 90 81 60 / 46 98 50 39
Mail: rannveig@godtregnskap.no


Randi G. Steffensen

Telefon: 56 90 81 60 / 46 98 50 56
Mail: randi@godtregnskap.no

Odd-Egil Eide
Telefon: 56 90 81 60 / 99 10 04 49

Margot Garnes

Telefon: 56 90 81 60 / 46 98 33 24
Mail: margot@godtregnskap.no

Lise Helland Haugland

Telefon: 56 90 81 60 / 46 98 33 25
Mail: lise@godtregnskap.no

Mariann Ã…gotnes

Telefon: 56 90 81 60 / 46 98 3323
Mail: mariann@godtregnskap.no

Postadresse: Indre Arnavegen 172/174 - 5261 Indre Arna
Besoksadresse: Indre Arna v 174 - 5261 Indre Arna
Org. No: 990832773