Hva vi kan gjøre for deg..

Etablering av selskap
Vi er behjelpelige med alt formelt papirarbeid ved etablering av selskaps- og næringsvirksomhet. Blant annet registering i Brønnøysundregistrene, stiftelsesdokumenter, vedtekter etc.

Regnskapsrapportering
Periodevis registrering av bilag med tilhørende rapporter, innsending av merverdiavgiftsoppgave til skatteetaten.

Lønn
Lønnskjøring med utsendelse av lønnsslipper, pliktig rapportering til det offentlige; a - melding, sykepengerefusjoner etc.

Fakturering
Fakturering, betalingsoppfølging og purring med renteberegning.

Budsjettering
Vi bistår i utarbeidelse av budsjett.

Årsavslutning og ligning
Avslutning av regnskaper, utarbeidelse av ligningspapirer, skattemelding med skatteberegning og bistand med årsberetning.

Andre tjenester
Rådgivning, styremøter og generalforsamling med protokollføring og andre administrative oppgaver.